MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL

KLUB W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Al. Armii Krajowej 104, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

 

e-mail si.klubwbielsku@wp.pl

 

Prezydentka Ewa Sum   e-mail: sumewa@o2.pl

 

Sekretarz Bogumiła Zdzitowiecki   e-mail: beezed57@gmail.com

 

 

 

Nr KRS : 0000091591

Nr Regon: 070443088

Nr konta bankowego : 97 1140 2017 0000 4302 1243 9396