Nowe inicjatywy

Szkolenie wolontariuszy dla  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zameczek Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach

Współorganizacja projektu, który ma na celu przeszkolenie wolontariuszy – rekrutowanych spośród młodzieży gimnazjalnej  i przygotowanie ich do współpracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

 

Start projektu  nastąpił w grudniu 2017 r. Od 1 grudnia 2017 r.  do 30 maja 2018 na terenie Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży  Zameczek Polskiego Związku Niewidomych  w  Rudołtowicach prowadzone były  zajęcia w formie warsztatów dla dziewcząt i kobiet, które zadeklarowały chęć pracy jako wolontariuszki. Szkolenie to zainteresowało sporą grupę młodych kobiet - na kurs zgłosiło się 165 osób. Certyfikaty ukończenia kursu otrzymało 88 osób.

 

 

W czasie szkolenia wolontariuszki zapoznały się z następującymi zagadnieniami:


a) podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki wolontariuszy),

b) podstawy terapii osób niewidzących,

c) szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,

d) zabawy muzyczno-ruchowe,

e) udzielanie pierwszej pomocy dziecku niepełnosprawnemu,

f) konsultacje z psychologiem.

 

Projekty rozpoczęte w latach ubiegłych i  kontynuowane w roku 2018

 Projekt Młodzi naszą szansą - pomagać dzieciom pokrzywdzonym przez los oraz dzieciom szczególnie uzdolnionym, aby mogły się rozwijać i realizować swoje marzenia

  • Stypendium im Jadwigi Grzbieli dla szczególnie uzdolnionych uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej i absolwentek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej kontynuujących naukę w  wyższej szkole muzycznej.

  • wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej, która to szkoła uczy dzieci o różnych stopniach niesprawności intelektualnej.
  • wspomaganie Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku – Białej

  • Współpraca  z Ulicą Kreatywną - inicjatywą dla dzieci i młodzieży i działającym w jej ramach klubem przy ul. Komorowickiej 122 w Bielsku-Białe
  • współpraca z fundacją KLAMRA w Żywcu.

 

Soroptymistyczne spotkania z kulturą