Monte Cassino Matthew Parkera to książka nie tylko o zdobywaniu wzgórza Monte Cassino, ale o próbach przedarcia się przez linię całą gustawa, której wzgórze klasztorne było jedynie częścią, nie mniej najważniejszą.. Autor skupia się bardziej na działaniach brytyjskich i amerykańskich Oparta jest głównie na relacjach żołnierzy biorących udział w walkach.  Z biblioteki  Barbary K.