Informacja o realizacja projektu Szkolenie wolontariuszy dla  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zameczek Polskiego Związku Niewidomych w Rudołtowicach

Data rozpoczęcia szkolenia:  1 grudnia 2017 r.

Miejsce  szkolenia: Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży Zameczek w  Rudołtowicach

Liczba uczestników szkolenia : 90

Zakres szkolenia:

a) podstawy prawne wolontariatu (prawa i obowiązki wolontariuszy),

b) podstawy terapii osób niewidzących,

 

c) szkolenie z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalne

d) zabawy muzyczno-ruchowe,

 

e) udzielanie pierwszej pomocy dziecku niepełnosprawnemu,

 

f) konsultacje z psychologiem.