220 kobiet z 62 krajów wzięło udział w dorocznym spotkaniu przedstawicielek Federacji Europejskiej SI, który odbył się w Sofii w dniach 8-10 lipca 2016 roku

 

Oprócz ścisłego zarządu Federacji z obecną prezydentką, którą jest Maria Elisabetta de Franciscis, uczestniczyły w nim byłe prezydentki SIE, przedstawicielki światowego soroptymizmu i Wielkiej Brytanii oraz różnych komitetów roboczych, governorki (50), a także prezydentki unii krajowych i reprezentantki pojedynczych klubów z Europy, Afryki, Karaibów i Bliskiego Wschodu. Były również obecne tzw. ciche obserwatorki.

 

 W skład polskiej delegacji wchodziły: Anna Wszelaczyńska, wiceprezydentka SIE oraz Krystyna Święcicka-Wójcik i ja, Katarzyna Brykowicz, jako governorki.

 

 

Bułgarskie soroptymistki zorganizowały trzydniowe spotkanie bardzo starannie w hotelu Hilton oraz w znajdującym się nieopodal Narodowym Pałacu Kultury. Most dla pieszych, który łączy oba budynki był świetnie udekorowany planszami informującymi o istocie soroptymizmu i o projektach bułgarskich soroptymistek. Łącznie po obu stronach mostu znajdowało się 30 dużych plansz. Lepszej reklamy trudno sobie życzyć, a jak dowiedziałyśmy się od bułgarskich sióstr – będzie ta wystawa przez dwa tygodnie i w dodatku bezpłatnie udostępniona przez władze miasta. 

 

Piątkowe popołudnie (8 lipca br.) w hotelu Hilton to było forum dyskusyjne nad różnymi punktami obecnej konstytucji i innych szczegółowych regulacji statutowych.

* Dyskutowano utrzymanie klubów przy minimalnej liczbie członkiń – 20 w dużych miastach (ponad 150 tys.) i 16 w małych, ale także może ich być 12 (gdy płacą składki).

* Jak powinna wyglądać organizacja i integracja pojedynczych klubów z Unią? M.in. poprzez możliwość uczestniczenia w zarządach unii. Pięć klubów może tworzyć unię.

* Czy dyrektor programowa ma być członkinią zarządu? Tak, również ścisłego zarządu, z prawem głosu.

* Długość trwania mandatu członkiń zarządu – 2 lata, z możliwością przedłużenia o 1-2 lata.

Osoby odpowiedzialne za statut, regulamin, skarbnik oraz ktoś, odpowiedzialny za komunikację, powinny być wybierane na dłuższy czas, np. na 4 lata, z możliwością przedłużenia o następne 2 lata.

* „Rok” w SIE zaczyna się 1 października.

* Limit czasu pełnienia różnych funkcji – do 8 lat.

 

Dyskutowano również podjęte przez SIE kroki w/s promowania marki soroptimist. Przedstawione zostały propozycje dwóch agencji PR, do których zwrócił się zarząd SIE.

Pierwsza, to mała agencja reklamowa z Mediolanu, działająca od 1999 roku Encanto Public Relations. Druga, z dużym doświadczeniem The International Network „Leidar”.

Agencja Encanto na przykładzie rzadko wykonywanego zawodu dyrygentki próbowała pokazać sposób przedstawienia i poprawy wizerunku soroptymistek ( kreatywność, harmonia, sztuka), a gadżetem miał być ołówek jako batuta.

Druga agencja przemawiała do nas głosem psa i jego „ostatniej woli i testamentu”. Prawdę mówiąc, ani jedna, ani druga nie były dość przekonywujące.

 

Sobota (9 lipca br.)

 

Otworzyła obrady prezydentka SIE Maria Elisabetta de Franciscis. Została sprawdzona lista obecności, zapalone świece, wybrzmiały też hymny. Minutą ciszy uczestniczki spotkania uczciły pamięć tych z nas, które już odeszły.

 

W krótkim przemówieniu na wstępie Maria Elisabetta nawiązuje do „mrocznej przeszłości” i terroryzmu, które się niestety powtarzają. Nie poddawajmy się jednak; reagujmy na zło, działajmy, wprowadzajmy w życie nasze projekty. Bądźmy kreatywne, zwyciężymy, bo potrafimy to osiągnąć – tak można ująć w skrócie przesłanie prezydentki.

 

Przyjęto raport z ubiegłorocznego posiedzenia governorek w Lizbonie.

 

Patricia Coll (SI Wielkiej Brytanii i Irlandii) wspomniała tragicznie zamordowaną posłankę brytyjską Jo Cox.

 

Yvonne Simpson, prezydentka SI świata podkreśliła europejską różnorodność SI, bo są tu i chrześcijanki i muzułmanki i żydówki. „Soroptymizm jest ważniejszy niż wszystkie nacjonalizmy” – dodała. Gratulowała Bułgarkom wspaniałej reklamy SI –wystawy na moście.

 

Léonia Lopez, przewodnicząca zespołu roboczego d/s konstytucji przedstawiła propozycje poprawek.

Z dyskusji wynika aby być bardziej „giętkim”, więcej praw delegować uniom krajowym i pojedynczym klubom. Chodzi też o zmniejszenie liczby klubów potrzebnych do utworzenia unii. Wszystkie zmiany dot. „odchudzonej” konstytucji będą głosowane za rok.

 

*  Potrzeba więcej jasności we wnioskach o stypendia, czy dr Noël, czy SIE. Jednakowe pieniądze (po 15 tys. Euro) mają być przeznaczane na oba stypendia.

*  Uszczegółowiono przeznaczenie stypendiów (dodane zostały: nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

*  Unie i kluby mogą rekomendować co roku 1-2 kandydatki na oba stypendia.

*  Rekomendacje stowarzyszeń chirurgów plastycznych potrzebne są do starania się o stypendium dr Noël.

*  Jeśli chodzi o Nagrodę Pokoju – przyznawana co 4 lata na kongresie SI, a laureatka, w miarę możliwości, ma przez kolejne 4 lata o tym informować na stronie internetowej.

 

Finanse. Bilans za 2015 został przyjęty, per diem na przyszły rok we Florencji też. Nie zmienia się składka do SIE.

*  Stypendia na 2016-2017 (Maria Luisa Frosio) w łącznej kwocie 119 750 Euro zostały zatwierdzone. Wszystkie kandydatki były b.dobre, otrzymały niemal maksymalną liczbę punktów.

M.in. I Klub w Gdańsku otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 tys. Euro na stypendium dla studentki medycyny Laury Inyingi Makeny z Kenii, która studiuje na Gdańskiej Akademii Medycznej.

*  Projekty nagrodzone przedstawiła Ulla Madsen. Prawie wszystkim przyznano dofinansowanie, w tym również  Pierwszy Klub Krakowski otrzymał 2500 Euro na projekt „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.

 

*  Już po raz trzeci został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, w dwóch dziedzinach: pierwsza - niezależność i autonomia kobiet, a druga – edukacja. W pierwszej nagrodzono zdjęcia z Austrii i Belgii, a w drugiej – ze Szwajcarii i Grecji.

 

*  Gerda Rosiers przedstawiła szczegółowy raport dot. rozszerzenia SIE.

 

Do 1 września wszystkie prezydentki unii krajowych oraz klubów mają przesłać swoje opinie nt. kampanii promujących markę soroptimist (chodzi o te propozycje dwóch agencji PR, które były przedstawiane w piątek wieczorem). Prawdę mówiąc – obie marne.

 

Komunikacja. Nasza strona www jest w przebudowie i to wygląda nieźle (robią to młodzi ludzie 25-27 lat). We wrześniu ma już być gotowa.

The Link może również będzie w sieci.

Aby dotrzeć do większej liczby młodych kobiet, musimy więcej udzielać się na portalach społecznościowych.

Niedziela, 10 lipca br.

 

 

 

Renata Trottman Probst, przyszła prezydentka SIE, przedstawiła raport z „Programme & Advocacy”, którego tematem jest „Soroptymistki inwestują w edukację”.

 

*  Najkrócej rzecz ujmując - promowanie czytelnictwa i walka z analfabetyzmem oraz szeroko pojęta edukacja kobiet (m.in. pozwalająca na przeciwdziałanie przymusowym małżeństwom).

 

 

 

*  Dużo czasu poświęcono spotkaniu dyrektorek programowych unii, które odbyło się w Lizbonie, w maju br.

 

*  Marlène van Benthem z Holandii przedstawiła program „My book Buddy”, w który zaangażowała się Unia holenderska, ale również Federacja i namawia do uczestniczenia w nim. Na razie zgłosiło się 18 unii i klubów (bez m.in. Niemiec, Szwajcarii, krajów skandynawskich i Polski).

 

Jest to dość kosztowna inwestycja. Chodzi mniej więcej o to: budujemy dla klas szkolnych specjalne skrzynki na książki, w każdej ma się znaleźć ich 50, a dzieciaki dostają plecaki, aby mogły przynosić je do domów i wspólnie z całą rodziną czytać. Koszt jednostkowy (skrzynka, 50 książek, plecak, itp.) to 750 Euro.

 

 

 

Best Practice Awards – nagrody za najlepsze projekty

 

 http://www.soroptimisteurope.org/programs/best-practices

 

Generalnie nagrody przyznawano za najlepsze pomysły lub za zbieranie pieniędzy i dołączanie do realizowanych przez inne organizacje inicjatyw.

 

Przyznane zostały w 4 kategoriach – zgodnych z celami soroptymizmu:

 

1.     Edukacja

 

2.     Wzmocnienie statusu kobiet

 

3.     Eliminowanie przemocy wobec kobiet

 

4.     Zdrowie

 

5.     Ochrona środowiska

 

Tytuł najlepszego projektu roku 2016 otrzymały kluby: Antananarivo Mandrosoa z Madagaskaru wraz ze szwajcarskimi klubami Lucerna, Bad Ragaz, Vevey za wybudowanie centrum edukacji i sierocińca w miejscowości Antananarivo.

 

 

 

Dalsze nagrody:

 

 

 

Edukacja:

 

1.     Równość płci – Unia Włoska. We Włoszech często uważa się, że kobiety potrzebują opieki i wobec tego nie powinny mieć ambicji zawodowych. We współpracy z Ministerstwem Edukacji zorganizowano i dofinansowano roczne kursy dla nauczycieli w 20 regionach Włoch.

 

2.     Uczenie się to przyjemność – szybka i prosta – Klub Bamberg Kunigunde, Niemcy. Ogromny napływ uchodźców spowodował, że nie wszyscy zostali objęci pomocą edukacyjną państwa. Sorotpymistki postanowiły objąć natychmiastową pomocą dzieci ze szkół średnich i spróbować zintegrować je ze społeczeństwem. Zrozumienie otaczającego świata i jego kultury pomaga szybciej zintegrować się ze społeczeństwem i może być przyjemnością. Zorganizowano wyjścia na koncerty, spektakle teatralne, zwiedzanie miasta, tańce, itp. Uczestniczyło 500 dziewczynek w wieku 9 – 18 lat reprezentujących 30 różnych narodowości. Projekt objął 1.000 godzin i 25.000 €.

 

3.     Kobiety i nowoczesne technologie – Unia Francuska

 

4.     Dzieci czytają dzieciom – trzy projekty w jednym – Klub Marche-en-Famenne, Belgia

 

Specjalną nagrodę w dziedzinie „Edukacja dla przywództwa” otrzymał projekt „STEM – obóz wakacyjny dla dziewcząt” Klubu Uelzen, Niemcy. Dziewczęta są od lat odstraszane od dziedzin naukowych i technologicznych (STEM = nauki ścisłe, nowe technologie, matematyka). Klub Uelzen utworzył grupę roboczą, która rozpoczęła współpracę z politechniką i nauczycielami w regionie. Szkoły, które uczestniczyły w projekcie wyznaczyły 22 dziewczynki, wymyśliły nazwę projektu, przygotowały materiały reklamowe, utworzyły stronę na FB i zorganizowały tygodniowy obóz (wraz z dojazdem i wyżywieniem, zakwaterowanie zapewniła politechnika w swoim campusie) pozyskując na ten cel 3 tys. € od sponsorów. Soroptymistki uczestniczyły w obozie służąc swoją wiedzą i inspiracją. (dodam od siebie –KB, że jest to klub zaprzyjaźniony z klubem w Bielsku-Białej).

 

 

 

Wzmocnienie statusu kobiet:

 

1.     Pomoc więźniarkom z miejscowości Bollate, Klub Merate Włochy. Kobiety zwalniane z więzień często mają problemy z powrotem na rynek pracy, zdobycie zawodu w trakcie odsiadywania wyroku pomaga im odnaleźć się po wyjściu. Soroptymistki z Klubu Merate stworzyły projekt, który polegał na odnowieniu pomieszczenia w więzieniu, urządzenia w nim biblioteki i wyposażenia w odpowiedni sprzęt: książki, e-książki, telewizor, DVD. Organizowano comiesięczne spotkania, oglądano razem filmy i omawiano je późnej, sfinansowano kursy szycia. We współpracy ze znaną firmą zajmującą się wyrobem torebek, uczono więźniarki jak je szyć. Odbyły się kursy przygotowywania cateringu i przygotowano kobiety do współpracy z firmą cateringową, którą założyli w więzieniu mężczyźni. Klub zebrał 35.000  € na pomoc więźniarkom.

 

2.     Mikrokredyty dla matek – Klub Haarlem, Holandia. W Indiach kobiety często nie mają możliwości zarabiania pieniędzy na swoje utrzymanie, więc zmuszone są pracować na ulicy. Soroptymistki zebrały pieniądze na współpracę z holenderską organizacją „Mikrokredyty dla matek”, na pomoc 420 młodym matkom w Indiach w zdobyciu niezależności dla siebie i swoich rodzin.  Pozwoliło to na założenie 245 małych gospodarstw hodowlanych. Pożyczki muszą być zwrócone w ciągu 3 lat wraz z procentem (niewielkim), ok. 98% pożyczek jest zwracanych w terminie, co pozwala na ponowne zainwestowanie pieniędzy. 

 

3.     mich’ ELLES MORIN au Feminin – Klub Fort de France, Francja

 

4.     Moulin Tet Anssamn – Klub Port au Prince, Haiti

 

5.     Opieka dzienna nad dziećmi – Klub Eupen, Belgia

 

 

 

Eliminacja przemocy wobec kobiet

 

1.     Warsztat ewolucyjny – Unia Turecka miał na celu zmianę postawy akceptacji przemocy wobec kobiet jako czegoś „normalnego”. Często ofiary przemocy są wyizolowane i osamotnione. Odbywające się warsztaty – poprzez sztukę, przedstawienie – zachęcały kobiety do tworzenia sieci wsparcia, dostarczano im informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Ponad 8 000 kobiet skorzystało z 30 godzinnych warsztatów kreatywnych. Konferencje dotyczące przemocy wobec kobiet i o soroptymiźmie odbyły się w 7 miastach Turcji. Unia zorganizowała również konferencje prasowe w 9 miastach Turcji.

 

2.     „pro filia”: ratujemy dziewczęta z Nepalu przed uprowadzeniem do pracy w domach publicznych i pomagamy im wybrać swoją drogę życia – Klub Muenster-Mauritz, Niemcy. Projekt polegał na ratowaniu młodych dziewcząt w Nepalu, które często sprzedawane są do pracy na ulicy zagranicą. Projekt opłaca pensje 20 strażniczek granicznych, które kiedyś uratowano w trudnej sytuacji, po specjalnym szkoleniu jest im łatwiej zaobserwować próby przemytu ludzi. Sfinansowano również szkolenia z komputerowe, szycia, gotowania itd. Soroptymistki z Klubu Muenster dołączyły się do działań organizacji „pro filia” zbierając 3 000 €, później dołączył się Klub Rhenen z wkładem 3 500 €, a na końcu Klub Douglas/ Wyspa Man z 896 €.

 

3.     porto d’Abrigo – Klub Porto d’Invicta, Portugalia.

 

4.     Wybudowanie wioski SOS na Krecie – Klub Heraklion, Kreta, Grecja.

 

5.     Nadzieja dla Kabondo – Land Van Waas, Belgia.

 

Zdrowie

 

1.     Piłka ręczna i zdrowie – Klub Estoril Cascais – Portugalia. Soroptymistki z Estoril promowały zdrowy tryb życia i zdrowego odżywiania na 6 wyspach Zielonego Przylądka. Tłumaczono, że zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna przyczynią się do lepszych wyników w szkole, a co za tym idzie, w życiu. A przy okazji wykorzystano ich wolny czas, z którym zwykle nie mają co robić. Zaangażowało się w niego 50 szkół, przeszkolono 138 trenerów, uczestniczyły 1 924 dzieci. W wieku 7 – 12 lat.

 

2.     Organizacja pomocowa CAMI – sport a leczenie raka. Organizacja CAMI specjalizuje się w zastosowaniu aktywności fizycznej w leczeniu raka, a w szczególności w przypadku raka piersi. Klub Perigueux we Francji zaangażował się w działania CAMI we współpracy z władzami miasta Perigueux, administracją lokalną i lokalnym radiem. Dla zdobycia pieniędzy soroptymistki zorganizowały bieg wzdłuż kanałów, który przyniósł 500 € zysku przeznaczonego dla CAMI.

 

3.     Odbudowanie okulistycznego bloku operacyjnego – Klub Lwów – Ukraina

 

4.     Wybudowanie sali gimnastycznej dla kobiet w więzieniu Uta – klub Cagliari, Włochy.

 

5.     Wywiercenie szerokich studzien i wyposażenie ich w pompy w miejscowości Ngolokouna przez Klub Bamako Espoir, Mali.

 

Środowisko

 

1.     Mediolan, miasto nastawione na kobiety – Klub Milano alla Scala, Włochy

 

2.     Stypendia dla kobiet w rolnictwie – Klub Vannes, Francja.

 

 

 

Następnym punktem programu było przedstawienie działań zespołu „Advocacy – Rzecznictwo praw kobiet”. Zespołowi przewodniczy I Wiceprezydentka SIE – Sigrid Ag oraz Prezydentka Elektka – Renata Trottmann Probst.

 

Soroptimist International of Europe (SIE) ma reprezentantki w następujących organizacjach:

 

·        Rada Europy – Bettina Hahne

 

·        European Women’s Lobby (EWL) – Renate Smith Kubat

 

·        Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) – Vera Gregor

 

·        Organizacja Narodów Zjednoczonych – w Genewie: Frida Hendrickx, Sina Stiffler, Sabine Kinzer, w Wiedniu: Dora Vrdlovec, Martina Gredler, w Nowym Jorku – Bette Levy, Marie D’Amato Rizzi

 

Stąd tak ważne jest zgłaszanie realizowanych projektów w PFR – wtedy możemy powiedzieć, że się liczymy i że działamy.

 

Renata Kubat chętnie przyjedzie do Waszego klubu i przedstawi swoje działania, a jeśli mamy projekt w analogicznej dziedzinie – można zawsze zaprosić kogoś innego z powyższych organizacji.

 

 

Prezentacja osiągnięć Bułgarek – gospodyń Governors’ Meeting.

 

Unia liczy 122 członkinie zrzeszone w 9 klubach, które są bardzo aktywne, skuteczne, mają świetne pomysły http://www.soroptimist-bg.com/?lang=EN

 

A najlepszym tego przykładem był fakt, że cały most pieszy położony w centrum miasta był cały oplakatowany soroptymistycznymi plakatami.

 

Ostatnim punktem programu było zaproszenie na przyszłoroczny kongres we Florencji w dniach 25 – 27.07.2017 www.soroptimistflorence2017.com .

 

 

 

Dla przypomnienia – Governors’ Meeting w roku 2018 odbędzie się wyjątkowo w maju, bo w lipcu jest konwencja w Kuala Lumpur.

 

 

 

spisały: Katarzyna Brykowicz,  

 

                                                                                                  Anna Wszelaczyńska   

 

 

 

Kraków, 16.07.2016