Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej 

Stop przemocy wobec kobiet


Z przykrością należy stwierdzić, iż przemoc wobec słabszych  jest w naszym świecie ciągle obecna.  W Polsce – według policyjnych statystyk – każdego roku przemocy domowej doświadcza  aż ćwierć miliona osób, w większości kobiet, dzieci czy osób starszych.

 

W rzeczywistości poszkodowanych może być jeszcze więcej, ponieważ ofiary często boją się sprawców przemocy, z którymi mieszkają pod jednym dachem i nie zgłaszają organom policji doznanych krzywd. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że przemoc w rodzinie – do niedawna uważana za zjawisko występujące głównie w ubogich rodzinach patologicznych – jest obecna we wszystkich warstwach społecznych.

 

Wrażliwość na dziejąca się krzywdę jest naszym obowiązkiem, nie możemy pozostawać obojętne wobec osób doświadczających przemocy. Swoje stanowisko wyrażamy szczególnie wyraźnie w dniach  światowej kampanii Stop przemocy wobec kobiet trwającej od 25 listopada do 10 grudnia organizowanej przez Soroptimist International wspólnie z ONZ pod nazwą Orange the World. bo symbolem kampanii jest kolor pomarańczowy.   

 


 

W naszym klubie kampanię Orange the World rozpoczęłyśmy 25 listopada dyskusją o możliwościach  działania  klubu  w zakresie pomocy kobietom, które doznają przemocy.

 

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy, nasze członkinie Ania i Bogusia postarały się, by nasz duży plakat informujący o kampanii znalazł się na przystanku autobusowym przed hotelem "Prezydent".

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, rozwiesiłyśmy w mieście banery z hasłem „Razem przeciw przemocy wobec kobiet”.

Staraniem członkini naszego klubu -Teresy, banery zostały rozwieszone koło Sfery– róg Piłsudskiego i Nadbrzeżnej;  przy ulicy  Międzyrzeckiej oraz przy ulicy Leśnej- przy wyjściu z lasu gdzie przemieszcza się wielu pieszych i rowerzystów,

 

O powieszenie baneru przy ul. Żywieckiej postarała się   członkini naszego klubu Natalia.

 

Ponadto członkini klubu Marysia sprawiła, że baner zawisł w Pszczynie przy ulicy Kopernika.

 

Myśląc o działaniach na rzecz pokrzywdzonych kobiet, warto przypomnieć o prelekcji pt "Przemoc ekonomiczna. Przemoc w rodzinie", którą pani dr Magdalena Wysogląd  wygłosiła 7 marca 2020 r. w Starej Fabryce (oddział Muzeum historycznego) w Bielsku - Białej. Temat ten dotyczył problemów, o których bardzo wyraźnie mówimy w czasie kampanii, a należy pamiętać o nich stale.

 

Pragnąc działać,  może w małym zakresie, lecz bardzo praktycznie, zdecydowałyśmy o pomocy finansowej dla dwóch młodych kobiet, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji.


List otwarty Międzynarodowej Organizacji SOROPTIMIST INTERNATIONAL Unia Klubów Polskich w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 o zaostrzeniu ustawy aborcyjnej

Soroptimist International to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz kobiet. Soroptymistki ściśle współpracują z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy, przy których posiadają swoje przedstawicielstwa. Organizacja zrzesza ponad 72 000 członkiń na całym świecie w 132 krajach. W Europie jest 32 000 Soroptymistek, w Polsce - 230. Nasze Stowarzyszenie jest globalnym głosem kobiet i dziewcząt, rzecznikiem ich praw do edukacji i opieki zdrowotnej.

 

Soroptimist International to organizacja apolityczna i awyznaniowa - zrzeszając w wolontaryjnej działalności kobiety z wielu krajów świata staramy się rozumieć i szanować różne poglądy.

 

 

Po piątkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które zerwało kruchy kompromis aborcyjny i zaostrzyło w ten sposób ustawę aborcyjną musimy jednak zabrać głos w sprawie fundamentalnej dla Polek - naszych sióstr, koleżanek, córek.

 

 

Aborcja to sprawa dotycząca kobiet, a nie polityki czy religii. Uważamy, że trudny wybór urodzenia dziecka z nieuleczalną wadą należy pozostawić sumieniu tej, która tego wyboru musi dokonać.

 

Jesteśmy kobietami, które od lat wolontaryjnie angażują się w działania pomocowe. Nasza pomoc obejmuje zwykle kobiety w najgorszej sytuacji ekonomicznej. I to one będą ofiarami orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w nie ta polityczna decyzja najmocniej uderzy.

Mamy gorzką świadomość, że los osób z niepełnosprawnościami i ich matek, całych rodzin – jest rządzącym w Polsce ( oraz znacznej części społeczeństwa ) zwyczajnie obojętny.

 

Trybunał Konstytucyjny swoim orzeczeniem nie zostawił kobietom wyboru – zmusił je do rodzenia nieuleczalnie uszkodzonych płodów. Stawianie kobiet w obowiązku takiego heroizmu jest po prostu nieludzkie. One nie dostaną wsparcia w życiu z dzieckiem niepełnosprawnym, pozostawi się je same sobie, bez pomocy socjalnej, psychologicznej, bez prawa do żałoby. Trud tego życia spadnie na kobiety, ich rodziny oraz organizacje pozarządowe, również takie jak nasza.

 

 

Niech kobiety w Polsce mają prawo głosu i wyboru, i niech ten głos będzie słyszalny a wybór możliwy.

 

 

 

Zarząd i Członkinie Unii Klubów Polskich  Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International

 

 

Karina Mostowik - Prezydentka UKP SI

 

Katarzyna Piszczako-Pałasz - I Wiceprezydentka UKP SI

 

Magdalena Szkarłat-Meszczyńska - II Wiceprezydentka UKP SI

 

Katarzyna Brykowicz - Sekretarz UKP SI

 

Krystyna Domagała - Skarbnik UKP SI

 

Joanna Waszkiewicz - Dyrektor Programowy UKP SI