Projekt „Ulica Kreatywna,,
      ,,Ulica kreatywna" to działania Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Odział Bielsko - Biała, realizowane od roku 2015.

Nasza organizacja Soroptimist International Klub Bielsko - Biała, postanowiła rozpocząć 
współpracę z ,, Ulica kreatywną" . W roku 2016 spotkałyśmy się z  organizatorami, którzy przedstawili nam swoje zamierzenia  i sposób ich realizacji. Idea, która przyświeca organizatorom, jest nam bliska  i zgodna ze Statutem Klubu SI. W porozumieniu z organizatorami „Ulicy Kreatywnej”, postanowiliśmy przygotować w ich lokalu raz w miesiącu warsztaty kulinarne. Wspólne przygotowanie posiłków stwarza możliwość bezpośredniej rozmowy z młodymi ludźmi, uczy wspólnego działania, podziału obowiązków, daje możliwość tworzenia wspólnoty, uczy, jak powinna funkcjonować rodzina.

Lokal „Ulicy Kreatywnej”,  w którym odbywają się spotkania wymaga wielu inwestycji. Klub SI zorganizował pomoc przy zakupie i montażu pieca grzewczego, gdyż ubiegłą zimę nie było profesjonalnego ogrzewania, zapewnił farby do malowania pomieszczenia oraz instruktora, który wspólnie z młodzieżą pomaluje klub.  Jedna z członkiń przekazała kuchenkę elektryczną  z piekarnikiem. Wzbogaciłyśmy także wyposażenie klubu ciekawymi książkami i grami edukacyjnymi.

Klub SI zobowiązał się do pomocy w organizowaniu wycieczek pieszych, rowerowych i dydaktycznych, 

W ramach soroptymistycznej akcji „Noś odblaski- bądź bezpieczny na drodze” dzieci z „Ulicy Kreatywnej” uczestniczyły w pogadance o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i otrzymały znaczki odblaskowe.

Z okazji Dnia Dziecka postanowiłyśmy w ramach prezentu zaprosić młodzież na ściankę wspinaczkową.

 

 Dalsze nasze działanie będzie zależało od potrzeb organizatorów i uczestników  ,,Ulicy Kreatywnej".