Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej  AKTUALNOŚCI

19 maja Walne Zgromadzenie Unii Klubów Polskich

19 maja 2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Unii Klubów Polskich.

Na Zgromadzeniu zostały wybrane władze Unii na kadencję 2018-2020.

Prezydentką Unii od października 2018 będzie Katarzyna Brykowicz z Klubu w Bielsku-Białej, Wiceprezydentkami  zostały Karina Mostowik z Pierwszego Klubu Si w Krakowie i Bożena Czekańska-Mirej z Klubu Katowice Silesia.


Szanowne Matki  walczące o godne życie swoich niepełnosprawnych dzieci!

Jako członkinie kobiecej Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej wyrażamy swoje gorące poparcie dla Waszych działań. Jesteśmy pełne podziwu i uznania dla Waszej determinacji i poświęcenia w staraniach o godniejsze życie Waszych niepełnosprawnych dzieci. Z uwagą śledzimy Wasze działania i wyrażanie  słusznych żądań w zakresie materialnej pomocy osobom, które z uwagi na swoje wrodzone upośledzenie nie są w stanie same podjąć  pracy. Wiemy, że w wielu wypadkach opieka nad takimi osobami to ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny i heroiczne poświęcenie swojego życia.  Dlatego z całego serca zgłaszamy Wam swoje poparcie.

 

 

 

Równocześnie chcemy podkreślić, że nasze poparcie to nie tylko słowa i chwilowa fascynacja medialna. Klub Soroptimist International w Bielsku-Białej problemami rodziców, a zwłaszcza matek osób niepełnosprawnych interesuje się od wielu lat i  od początku istnienia stara się ich wspomagać w miarę swoich  skromnych możliwości. Nasze działania prowadzimy od roku 1992. W pierwszych latach była to pomoc w budowie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Ośrodka Wczesnej Stymulacji Rozwoju Małego Dziecka w Bielsku-Białej.

 

 

Cały czas  blisko współpracujemy oraz wspieramy materialnie Szkołę Podstawową nr 17 oraz Zespół Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w B-B. Do tych szkól uczęszczają dzieci o różnym stopniu niesprawności.

 

 

W latach 2012 i 2013  zorganizowałyśmy i sfinansowałyśmy warsztaty rozwoju osobistego dla matek dzieci niepełnosprawnych, realizowane w Specjalnym Ośrodku Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach k. Pszczyny. Celem projektu była pomoc matkom upośledzonych dzieci tak, aby i one mogły się poczuć bardziej dowartościowane, aby mogły rozwijać swoje własne zainteresowania. W ramach warsztatów odbyło się kilkanaście spotkań, a na nich między innymi: spotkanie z psychologiem, spotkanie z wizażystką, lekcje z podstaw nauki angielskiego, trening „nordic walking'”, warsztaty garncarskie oraz dwie wycieczki integracyjne dla matek – zimowa do Wisły i letnie spotkanie w Chałupie Chemików w Beskidzie Żywieckim.

 

 

W ostatnim okresie grudzień 2017/ maj 2018 byłyśmy współorganizatorkami oraz finansowałyśmy przygotowanie  wolontariuszek, do pracy z dziećmi niewidomymi i upośledzonymi.  Szkolenie to zainteresowało sporą grupę młodych kobiet -  ukończyło je 88 osób.

 

 

 

Nasze działania na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los i ich rodziców będziemy kontynuować w kolejnych latach.

 

 

Jeszcze raz życzymy Wam osiągnięcia zamierzonych celów.

 

 

Członkinie Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej


Cykl spotkań KOBIETY-KOBIETOM

12 kwietnia Prelekcja na temat podstawowych zasad zdrowego odżywiania się

Rozpoczynamy w naszym klubie cykl spotkań edukacyjnych Kobiety-Kobietom. Pierwsze spotkanie z tego cyklu zorganizowałyśmy 12 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych i było ono poświęcone podstawowym zasadom zdrowego odżywiania. Na spotkanie zaprosiłyśmy rodziców uczniów tej szkoły, a prelekcję przygotowała i wygłosiła członkini naszego klubu dietetyczka Ewa Sum.

 

Od dawna wiadomo, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które rozwijają się niekiedy przez wiele lat jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych składników pokarmowych. Niewłaściwy sposób odżywiania może prowadzić także do bardziej prozaicznych problemów, takich jak: ograniczenie możliwości przyswajania wiedzy, przewlekłe zmęczenie oraz osłabienie koncentracji uwagi. Odpowiednie, zdrowe żywienie jest często podstawową metodą leczenia wielu chorób, zalecaną również wówczas, gdy  konieczne jest już stosowanie leków. W dzisiejszych czasach w Polsce dużym problemem są choroby przewlekłe rozwijające się z powodu przejadania się, czego konsekwencją jest nadwaga i otyłość, oraz towarzyszące im zaburzenia metaboliczne.

 

Prelekcja przygotowana przez Ewę była bardzo ciekawa, a informacje były przekazane w przystępny i zrozumiały  sposób.


8 marca Dzień Kobiet

 Women who changed the world

from YOUTUBE


Nowy projekt klubowy: Przygotowanie młodych wolontariuszek do  pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

W rok 2018 wchodzimy z nowym, bardzo ciekawym projektem, który wpisany jest w strategiczny cel naszej organizacji Soroptimist International jakim jest podnoszenie wiedzy i umiejętności. Na przygotowaniem tego projektu pracowałyśmy od II kwartału 2017 r., na jego realizację otrzymałyśmy wsparcie finansowe Federacji Europejskiej SI.

Start projektu  nastąpił w grudniu 2017 r. Od 1 grudnia 2017 r.  do 30 maja 2018 na terenie Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży  Zameczek Polskiego Związku Niewidomych  w  Rudołtowicach prowadzone są zajęcia w formie warsztatów dla dziewcząt i kobiet, które deklarują chęć pracy jako wolontariuszki. Szkolenie to zainteresowało sporą grupę młodych kobiet - kurs rozpoczęło 90 osób. Liczymy, że entuzjazm młodych wolontariuszek pozwoli wszystkim ukończyć szkolenie.

Warto podkreślić, że współpraca naszego klubu z ośrodkiem w Rudołtowicach rozpoczęła się już  w roku 2013 (vide Projekt Wiemy co....Mamy) ,  klub jest jednym z partnerów ośrodka, a nazwa naszego klubu i logo naszej organizacji znajduje się  na stronie http://www.zameczek.org.pl/partnerzy.

 

Więcej...

Dzieci i Młodzieży