Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej 

Zaproszenie na Koncert Stypendystek i Bal Karnawałowy


25.11.-10.12.2019 r. Kampania Orange the World

Krótka informacja o działaniach zrealizowanych przez członkinie Bielskiego Klubu SI w ramach kampanii ORANGE THE WORLD 2019

W galerii handlowej Sarni Stok rozdajemy ulotki informacyjne

 

25 listopada 2019 r. w godzinach przedpołudniowych, Radio Bielsko wyemitowało  obszerną informację n/t naszej kampanii.

 

Także 25 listopada rozmieściłyśmy w mieście 10 pomarańczowych  banerów o wymiarach 100x600 cm z hasłem:

 

RAZEM PRZECIW PRZEMOCY WOBEC  KOBIET      

 

Banery są widoczne na ulicy Nabrzeżnej/ Stojałowskiego koło Sfery, na Górskiej przy piekarni U Adama ( naszego sympatyka radnego Adama Wykręta), Bystrzańskiej  skręt na ATH, Międzyrzeckiej przy zjeździe na S1 i na   Pięknej 2 ( przy Podbeskidzkim Ośrodku Pomocy Kryzysowej  gdzie funkcjonuje Niebieska Linia).

 

Przygotowałyśmy również plakaty w formacie B1, które są eksponowane w  Ratuszu, BWA, w Teatrze Polskim i na  Zamku Sułkowskich. Plakat  przekazałyśmy również na Konferencję Przeciw Przemocy  organizowaną przez UM BB w restauracji Wirtuozeria na Błoniach w dniach 26-27 listopada.

 

 

Wydrukowałyśmy 1000 sztuk ulotek zawierających informacje o miejscach, w których kobiety w sytuacjach kryzysowych mogą uzyskać pomoc. Ulotki zostały rozdane uczestnikom Konferencji Przeciw Przemocy. Ponadto ulotki zostały przekazane przez Adama Wykręta wszystkim radnym przed poniedziałkowym posiedzeniem,  będą również udostępniane gościom  w Teatrze Polskim podczas spektakli w najbliższy weekend, a w sobotni poranek 30 listopada 2019 r. będą rozdawane przez członkinie klubu w galerii handlowej Sarni Stok.

 

               

Wszystkie osoby, które pomogły nam w organizacji w/w działań odniosły się do kampanii  ORANGE THE WORLD 2019 z dużym zrozumieniem i wielką sympatią. Możemy na nie liczyć również w przyszłym roku.

 


Wypowiedź Prezydentki Klubu Ewy Sum dla Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Bielsko-Biała

Organizacja Soroptimist International promuje kampanię „Orange the World - przeciwko przemocy wobec kobiet” odbywającą się na całym Świecie pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Jest to największa na Świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

 

Dzień 25 listopada został wybrany w 1981 przez kobiety walczące o prawa kobiet dla upamiętnienia morderstwa trzech sióstr, którego dokonano 25.listopada 1960r w Republice Dominikany i ogłoszony jako „Dzień przeciwko przemocy wobec kobiet”. W dniu 17.12.1999 ONZ uznała go oficjalnie Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

 

Rozpoczyna on Międzynarodową Kampanię 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć. W tym czasie od 25. listopada do 10. grudnia towarzyszy nam kolor pomarańczowy – symbol jaśniejszej przyszłości bez przemocy.

 

Przytoczmy słowa Dunji Mijatović - Komisarza Praw Człowieka Rady Europy: 

 

“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, w tym 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w internecie”. Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety. 

 

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to problem powszechny – według badań FRA co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta może być niedoszacowana. 

 

Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę.

 

 

 

Poprzez hasło „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET” dodajemy kobietom siły i odwagi i przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary (na podstawie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich).

 

34 z 46 państw europejskich ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczególnych krajach jest wciąż niewystarczające.

 

Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to: połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.

 

 

 

Wszystkie kluby Soroptimist International w Polsce podobnie jak na całym świecie włączyły się w kampanię „Orange the World”. W ramach tej akcji organizowane są konferencje, performance, podświetlane na pomarańczowo budynki w miastach, trwa kampania w mediach społecznościowych. Symbolem włączenia się w kampanię jest pomarańczowy kwiat lub inny pomarańczowy element garderoby. 

 

Nasz klub Sorptimist International w Bielsku -Białej włączył się w tę akcję rozmieszczając w mieście banery z hasłem „Razem przeciw przemocy wobec kobiet’, umieszczając plakaty w Muzeum Historycznym, BWA i w Teatrze jak również rozdając ulotki z adresami gdzie można szukać pomocy i informując o tym wydarzeniu media. Oświetlony na pomarańczowo ratusz podkreśla wagę Kampanii.