15 czerwca 2024 r. Wycieczka do Pszczyny

 

 

15 czerwca 2024 r. w ramach realizacji projektu  Bielskie Soroptymistki dla Kobiet z Ukrainy zorganizowałyśmy dla  pań z Ukrainy wycieczkę do Pszczyny.

wiecej -- kliknij


12 czerwca 2024 r. 33 rocznica powstania Klubu SI w Bielsku-Białej

12.06.2024 r. Klub Soroptimist International Bielsko-Biała obchodził uroczyście swoją  33 rocznicę powstania. Spotkałyśmy się w restauracji White House w Bielsku, a świętowanie rozpoczęłyśmy toastem kieliszkiem Proseco.

 

W spotkaniu uczestniczyło 21 sióstr.

 

Uroczystość zaczęła się ceremonią zapalenia świec, do której były zaproszone Czesia Pszczolińska, Ola Pudło, Władzia Czechowska, Ela Biernat, czyli siostry najstarsze stażem w Klubie.

 

Bardzo ważną częścią spotkania było  uroczyste przyjęcie do Klubu nowych sióstr: Elżbiety Harleckiej, Jolanty Kajmowicz-Sopickiej i Anny Rattenbury. Nowe siostry oprócz naszych soroptymistycznych odznak otrzymały również granatowe szale z naszym logo, a także dyplomy przyjęcia do Klubu. 

Drogie Siostry serdecznie witamy w Klubie!!!  

Od 12 czerwca 2024 r. nasz klub liczy 29 członkiń.

 

Następnie prezydentka Natalia wręczyła każdej siostrze, przygotowane przez siebie, dyplomy uczestnictwa w Klubie z podaniem „lat stażu klubowego”.

Wspominałyśmy początki klubu, jego najważniejsze projekty i działania, a całość zakończyłyśmy uroczystą kolacją w serdecznej atmosferze. 

Oczywiście podczas każdego punktu programu była sesja zdjęciowa.

autor: Ewa Tytyk

 


Apel Prezydentki SIE

Apel Prezydentki Soroptimist International of Europe Hafdís Karlsdóttir do wszystkich państw o włączenie przestępstwa gwałtu do Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a także o jej pilne przyjęcie.

więcej


O nas

Soroptimist International  jest międzynarodową organizacją skupiającą kobiety, której celem jest  popieranie praw człowieka i umacnianie praw kobiet. Jest to organizacja pozarządowa, neutralna politycznie i światopoglądowo, ściśle współpracująca z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy, przy których posiada swoje przedstawicielstwa. Kobiety należące do SI są aktywne zawodowo, wykształcone, o wysokim poziomie etycznym i wykrystalizowanych poglądach.

Nazwa „soroptimist” pochodzi od łacińskich słów „sorores optimae” - w dosłownym tłumaczeniu „siostry najlepsze”, a wolne tłumaczenie „siostry dążące do najlepszego” precyzyjnie oddają ideę działania ruchu. Pierwszy klub SI powstał w Kalifornii w 1921 roku.  Pierwszy klub europejski założyła w Paryżu w 1924 roku dr Suzanne Noel, także dzięki niej powstała w roku 1930  Federacja Europejska.

W Polsce ruch soroptimistyczny zainicjowała Danuta Piontek, która w 1990 roku  założyła pierwszy w Polsce Klub SI w Warszawie. Danuta Piontek była pierwszą prezydentką klubu warszawskiego.

Klub w Bielsku-Białej założony został, jako drugi w kraju. Stało się to z inicjatywy dr Jadwigi Grzbielowej w czerwcu 1991 roku. Wówczas odbyła się uroczystość założenia klubu (tzw charter), a jego działalność i nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Ciągle aktualna jest dewiza Klubu  „doskonalić się i służyć innym”.

W chwili obecnej klub liczy 29  aktywnie pracujących członkiń. Podstawowym celem działania bielskiego klubu jest promocja młodych, uzdolnionych kobiet i pomoc w realizowaniu ich zamierzeń. Środki finansowe na naszą działalność pozyskujemy między innymi z organizowanego co roku balu karnawałowego i składek członkowskich.  W ciągu ponad 30 lat pracy klubu zrealizowano wiele zadań na rzecz lokalnej społeczności, więcej na  ten temat  piszemy w zakładce Kalendarium. Za  duży sukces klubu uważamy naszą wieloletnią pomoc stypendialną dla uzdolnionych uczennic bielskiej szkoły muzycznej. Z satysfakcją śledzimy ich rozwój artystyczny  i uczestniczymy w koncertach z ich udziałem. 
Chcemy  podkreślić, że w swoich działaniach nie zamykamy się tylko do naszego lokalnego środowiska i  w miarę naszych możliwości wspomagamy  kobiety, z innych krajów. Tymi najważniejszymi działaniami o szerszym zakresie była w ostatnich dwóch latach pomoc uchodźczyniom z Ukrainy; w pierwszym okresie wojny materialna, a potem pomoc w adaptacji w naszym mieście - czyli kursy języka polskiego, wspólne poznawanie miasta, wyjazdy odpoczynkowe dla matek z dziećmi, czy pomoc psychologiczna.

Jesteśmy bardzo różne, tak jak wszyscy różnimy się między sobą. Są wśród nas założycielki klubu, które już ponad 30 lat pracują na rzecz innych kobiet i ciągle są aktywne, pełne energii i inicjatywy. Jesteśmy im za to niebywale wdzięczne. Reprezentujemy różne zawody i poglądy na życie, ale w jednym jesteśmy zgodne: chcemy pomagać słabszym i dzielić się tym co mamy najlepszego. Czasami wystarczy dobre słowo, a czasami jest potrzebna konkretna, materialna pomoc . Pomagając innym nie zapominamy o własnym kształceniu i ciągłym uczeniu się. Chcemy nadążać, bo życie nas często zaskakuje.Podstawowe dane klubu

 

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International

Klub w Bielsku-Białej

 

Nr KRS : 0000091591

Nr Regon: 070443088

Nr n/konta bankowego : 97 1140 2017 0000 4302 1243 9396

 


Zarząd Klubu

Prezydentka              Natalia Sobieszczuk

Wiceprezydentka     Agnieszka Rozwadowska

Skarbnik                    Anna Zgierska

Sekretarz                  Ewa Tytek

Kontakt: soroptimistklubbielsko@gmail.com