MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL

KLUB W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Zarząd Klubu

Prezydentka              Maria Skrobol                   adres e-mail: mariaskrob@interia.pl

Wiceprezydentka     Natalia  Sobieszczuk        adres e-mail: sobieszczuk@hotmail.com

Skarbnik                     Lidia Huczek                     adres  e-mail: lidia.huczek@gmail.com

Sekretarz                    Bogumiła Zdzitowiecki   adres e-mail: beezed57@gmail.com

 

Sekretariat Klubu                 e-mail si.klubwbielsku@wp.pl

 

 

 

Nr KRS : 0000091591

 

Nr Regon: 070443088

 

Nr konta bankowego : 97 1140 2017 0000 4302 1243 9396