MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SOROPTIMIST INTERNATIONAL

KLUB W BIELSKU-BIAŁEJ

 

Zarząd Klubu

Prezydentka            Natalia Sobieszczuk

Wiceprezydentka    Agnieszka Rozwadowska

Skarbnik                    Anna Zgierska

Sekretarz                  Ewa Tytek

 

Kontakt: soroptimistklubbielsko@gmail.com

 

 

Nr KRS : 0000091591

 

Nr Regon: 070443088

 

Nr konta bankowego : 97 1140 2017 0000 4302 1243 9396