15 grudnia 2019 r. Koncert Świąteczny

 Tradycyjnie, tak jak robimy to od 15 lat zaprosiłyśmy naszych przyjaciół i sympatyków na świąteczny koncert w wykonaniu uczniów bielskiej szkoły muzycznej. Wśród występujących były   nasze dwie stypendystki - wiolonczelistka  Paulina Gibas i flecistka Milena Szczupak.

Młodzi artyści przygotowali dla nas  bardzo miłe muzyczne popołudnie. Zaprezentowany repertuar był różnorodny. Był więc siedemnastowieczny utwór  G. Telemanna grany przez zespół muzyki dawnej, były piosenki jazzowe  i były  kolędy grane przez kwartet puzonistów.

Gorąco dziękujemy młodym muzykom za piękne wrażenia i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły za organizację   koncertu.

 


25.11-10.12.2019 r. Kampania Orange the World

Organizacja Soroptimist International promuje kampanię „Orange the World - przeciwko przemocy wobec kobiet” odbywającą się na całym świecie pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Dzień 25 listopada został wybrany w 1981 przez kobiety walczące o prawa kobiet dla upamiętnienia morderstwa trzech sióstr, którego dokonano 25.listopada 1960r w Republice Dominikany i ogłoszony jako „Dzień przeciwko przemocy wobec kobiet”. W dniu 17.12.1999 ONZ uznała go oficjalnie Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Rozpoczyna on Międzynarodową Kampanię 16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć. W tym czasie od 25. listopada do 10. grudnia towarzyszy nam kolor pomarańczowy – symbol jaśniejszej przyszłości bez przemocy. Przytoczmy słowa Dunji Mijatović - Komisarza Praw Człowieka Rady Europy:  “Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej, w tym 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w internecie”. Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety.

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to problem powszechny – według badań FRA co piąta kobieta w Polsce jest ofiarą przemocy, jednak biorąc pod uwagę metodologię badań, liczba ta może być niedoszacowana. Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy – ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę.

Poprzez hasło „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET” dodajemy kobietom siły i odwagi i przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary (na podstawie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich).

34 z 46 państw europejskich ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczególnych krajach jest wciąż niewystarczające.Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to: połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.

Wszystkie kluby Soroptimist International w Polsce podobnie jak na całym świecie włączyły się w kampanię „Orange the World”. W ramach tej akcji organizowane są konferencje, performance, podświetlane na pomarańczowo budynki w miastach, trwa kampania w mediach społecznościowych. Symbolem włączenia się w kampanię jest pomarańczowy kwiat lub inny pomarańczowy element garderoby. 

 

Nasz klub Sorptimist International w Bielsku -Białej włączył się w tę akcję rozmieszczając w mieście banery z hasłem „Razem przeciw przemocy wobec kobiet’, umieszczając plakaty w Muzeum Historycznym, BWA i w Teatrze jak również rozdając ulotki z adresami gdzie można szukać pomocy i informując o tym wydarzeniu media. Oświetlony na pomarańczowo ratusz podkreśla wagę Kampanii.

 


10 października 2019 r. Nasza koleżanka klubowa  wśród nominowanych w konkursie "Aktywny Senior roku 2019"

10 października 2019 r. w Sali Redutowej pod Orłem został zorganizowany “Bal Seniora” kończący obchody “Dnia Seniora w Bielsku-Białej”

 

W części oficjalnej, z udziałem Prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsko-Biała Przemysława Drabka, zostały ogłoszone wyniki Plebiscytu “Aktywny Senior Roku 2019”, organizowanego przez UM miasta Bielsko-Biała. Celem plebiscytu było promowanie i wyróżnienie osób starszych( minimum 60 lat) zaangażowanych w działania społeczne, wyróżniających się aktywną postawą i bezinteresowną pomocą innym. Do plebiscytu zostały zgłoszone 23 osoby. My jako Klub zgłosiłyśmy do tego plebiscytu członkinię naszego klubu Beatę Mikuszewską.

 

Do nagrody nominowano 15 osób, wśród nich była nasza klubowa koleżanka. Zwyciężczynią Plebiscytu została Pani Elżbieta Rosińska, której kandydaturę zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa “Strzecha” w B-B.

Prezydent wręczył nominowanym,  w tym również Beacie, dyplomy, kwiaty i symboliczne upominki od UM, a zwyciężczyni nagrodę główną. A to wszystko przy wypełnionej po brzegi Sali Redutowej bielskimi seniorami.

Gratulujemy zwyciężczyni i osobom nominowanym, szczególnie serdecznie gratulujemy naszej koleżance Beacie.


3 października 2019 r. Uroczyste zebranie Klubu

3 października  2019 r. spotkałyśmy się na uroczystym zebraniu Klubu. Okazją było zakończenie dwuletniej, bardzo pracowitej kadencji prezydenckiej Urszuli Machowskiej i równocześnie rozpoczęcie pracy nowej prezydentki Ewy Sum.

Spotkanie rozpoczęłyśmy,  wzruszającą jak zawsze, soroptymistyczną ceremonią zapalania świec.

Świecę za Klub SI w Bielsku-Białej zapaliła prezydentka elektka Ewa Sum, świecę za Unię Klubów Polskich - Anna Plater-Zyberk - człokini Komisji Statutowej Unii, świecę za Federację Europejską SI zapaliła Prezydentka Unii KP Katarzyna Brykowicz, a  nestorka naszego klubu Beata Mikuszewska zapaliła świecę za światowy soroptymizm.

 Ustępująca Prezydentka przedstawiła nam szczegółowe sprawozdanie z wykonanych zadań i projektów w minionej kadencji. Jednym z najwyżej ocenianych przez nas wszystkie projektów było szkolenie wolontariuszek na potrzeby Centrum "Zameczek" w Rudoltowicach. Urszula podziękowała serdecznie swoim najbliższym współpracownikom wręczając im drobne, własnoręcznie wykonane upominki.  Wyraziła również wdzięczność wszystkim członkiniom klubu za wspólne działania.

My  mamy wiele uznania dla Urszuli za jej prowadzenie Klubu w sposób bardzo demokratyczny, za jej fantastyczne zorganizowanie i pracowitość oraz wyjątkową empatię.

Urszulo serdecznie dziękujemy za  Twoje ogromne zaangażowanie i serdeczny uśmiech dla każdej członkini. 

Następnie, zgodnie z obowiązującym zwyczajem, ustępująca Prezydentka przekazała insygnia władzy - łańcuch, którego ogniwa tworzą blaszki z nazwiskami wszystkich dotychczasowych prezydentek Klubu - nowej Prezydentce Ewie Sum. 

 

Od momentu założenia łańcucha nowa Prezydentka rozpoczęła pracę.

 Gratulujemy Ewo, życzymy sukcesów w soroptymistycznych staraniach   i cieszymy się na wspólne działanie.

14 września 2019 r. Jesienny piknik w pszczyńskim skansenie

Nasz zwyczajowy jesienny piknik i Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 i połączyłyśmy w jedno i  pełną słońca sobotę 14 września spędziłyśmy w pszczyńskim skansenie, czyli w Zagrodzie Wsi Polskiej.

To był doskonały pomysł. Widok starych sprzętów kuchennych, wiekowy magiel, czy też szatkownica do kapusty przywołały w starszych z nas wspomnienia z dzieciństwa. Podglądałyśmy pokazy hafciarskie, wikliniarskie, pszczelarskie, robótek ręcznych związanych z szydełkowaniem, sztrykowaniem na drutach czy palcach ( tak, na palcach – Dorota próbowała!), udzielono nam lekcji plecenia wianków z żywych kwiatów, a atrakcji było tak wiele, że trudno wymienić wszystkie. Z dużym zaciekawieniem wysłuchałyśmy prelekcji historyka, a równocześnie pasjonata-etnografa pana Tomasza Wrony z Mysłowic o kobiecym stroju śląskim z XIX i XX wieku. Zademonstrował nam stare, ale również szyte współcześnie jakle, kiecki i zapaski zwracając uwagę na istotne szczegóły ich kroju oraz wykończenia. No i były chusty śląskie tkane z delikatnej, miękkiej wełny w piękne orientalne wzory  - tradycyjne okrycia śląskich kobiet.

 

 

Miłe przyjęcie zgotowała nam w swojej rezydencji organizatorka tegorocznego pikniku Marysia S. W cudownym ogrodzie, na trawniku przypominającym ogrody Pałacu Buckingham, nieco utrudzone spacerem odpoczywałyśmy, grillowałyśmy kiełbaski, kosztowałyśmy przywiezionych smakołyków i rozmawiałyśmy o różnych sprawach. Było wesoło, sympatycznie i soroptymistycznie.

 


1 czerwca 2019 r. Z wizytą w zaprzyjaźnionej bielskiej szkole nr 17

 

 

W Dniu Dziecka  dwie przedstawicielki naszego klubu z wielkim koszem słodyczy odwiedziły zaprzyjaźnioną z nami bielską Szkołę Specjalną nr 17 i razem z dziećmi i nauczycielami bawiły się na  wiosennym pikniku. Ze wzruszeniem oglądały przygotowaną przez dzieci akademię. Po akademii piękny słoneczny dzień zachęcił wszystkich skorzystania z podwórka. Były więc zabawy na wolnym powietrzu - strzelanie z łuku, jazda na koniu, malowanie twarzy  i super atrakcja zarówno dla dzieci jak i dorosłych, czyli wizyta dwunastu „harlejowców” na ich  wspaniałych błyszczących motocyklach.

 

12 maja 2019 r. Poezja w rytmie walca i tanga

 W niedzielny poranek 12 maja 2019 r.  w  zamku Książąt Sułkowskich odbyło się 125 spotkanie Krakowskiego Salonu Poezji w Bielsku - Białej.

Urocze poetyckie piosenki o miłości śpiewała Justyna Hubczyk solistka Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i właścicielka agencji muzycznej Pepinera Dźwięku. Artystce wspaniale towarzyszył na fortepianie Łukasz Piechota - pianista i kompozytor jazzowej grupy Forest Tri.

 

Klub SI w Bielsku -Białej od wielu lat jest jednym ze sponsorów wspierających   SCS KONTRAST - w organizacji co miesięcznych spotkań Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Bielsku Białej. Dzięki sponsorom udział w spotkaniach z poezją jest  bezpłatny.

 

Sponsorowanie Salonu Poezji  to z naszej strony również forma wspierania bielskich seniorek, dla których kontakt z poezją to prawdziwe przeżycie i święto; uczestniczą one bardzo licznie w niedzielnych spotkaniach.

 

Równocześnie miło nam widzieć informację o naszym udziale w organizacji Salonu i nasz znaczek organizacyjny na każdym programie koncertowym.

CHATA ROZTAŃCZONA, czyli BAL KARNAWAŁOWY SOROPTYMISTEK

2 marca 2019 r wspólnie z naszymi przyjaciółmi i sympatykami bawiłyśmy się na tradycyjnym klubowym balu charytatywnym w roztańczonej, rozśpiewanej  chacie w Łodygowicach.

Tym razem motywem przewodnim naszego balu był magiczny świat Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

 

Bal udał się wspaniale. Bawił się Czepiec i Czepcowa, bawił się Kacper  z Zosią,

na bal przybyły Radczynie z Krakowa i też się dobrze bawiły.

Tańczył Chochoł  z Wernyhorą, a z uroczą Krakowianką wywijał sam Pleban.

Jasiek, któremu ostał się jeno sznur przytulał  w tańcu  Złoty Róg.

 

Wspólna zabawa trwała zgodnie z weselną tradycją do białego rana.